Prijmeme hlavnú kuchárku/kuchára + vedúca/i jedálne
a kuchárku
min. vyučených v odbore
na 8 hod., v pracovných dňoch
Pošlite: Žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas na spracovanie osobných údajov, profesijný životopis.
Info: Mgr.Kiselová, 0911 622 486

Zmena vstupu do budovy SČK
Od 20. decembra vchod do budovy bude dočasne z Bocatiovej ulice / za rohom/
Z dôvodu rekonštrukcie budovy prosíme o Vašu zhovievavosť vo vybavovaní požiadaviek
v nasledujúcich mesiacoch.


AKREDITOVANÉ KURZY, platné v krajinách EÚ
od organizácie uznávanej na celom svete

KURZ OPATROVANIA: zľavy pre nezamestnaných, darcov krvi, pri opatrovaní člena rodiny ... pri zachovaní vysokej kvality, platba na splátky, navyše EURÓPSKY CERTIFIKÁT PRVEJ POMOCI ZÍSKATE IBA U NÁS
kurz: zrýchlený, denný, večerný
literatúra bezplatne

14.08.2014

Osvedčenie: slovensko-nemecké, slovensko-anglické

Tel.: 055/622 22 05, 0911 622 486

Doplnkový 34 hod. pre absolventov od roku 2001

Kurz nemčiny pre opatrovateľky: 11.júna o 16.00 hod. v cene kurzu literatúra a CD

Nechajte si kurz preplatiť. Uchádzač o zamestnanie si môže zabezbečiť vzdelávanie aj z vlastnej iniciatívy. Po splnení podmienok Vám úrad práce môže uhradiť aj celý poplatok, informujte sa na ÚPSVaR.

KURZ ODBORNEJ SPOSOBILOSTI PRE PRÁCU S POTRAVINAMI
nový kurz: 25.,26. a 27. augusta 2014, 3x popoludní
napíšte nám cez lištu Kontakt

KURZ PRVEJ POMOCI: 28.07. 2014
Napíšte nám cez lištu Kontakt
Tel.: 055/622 22 05, 0911 622 486

16.07.2012
Darujte vzdelávanie svojim blízkym. Pýtajte si darčekovú kartu na kurz opatrovania, prvej pomoci a ďalších služieb.

16.07.2012
Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, t.č. 055/6222205, e-mail: dss.ke@redcross.sk

DAJ PÁR DECI počas pracovnej doby

Ak máte záujem zorganizovať mobilný odber krvi, kontaktujte nás


Mobilné odbery:

29.07. 2014 VSE, Mlynská 31

30.07. 2014 na ÚPSVaR, Staničné nám. 9

06.08.2014 Kúpalisko Ryba-Anička

PODPORTE DARCOVSTVO KRVI TRIČKOM informujte sa u nás, cez lištu Kontakt

Odberové miesta:
NTS SR, Trieda SNP 1
PO - PI: 07.00 - 17.00 hod.
HTO Nemocnica Šaca,
PO - PI, okrem utorka, 6.30 - 12.30 hod.MS SČK Barca

Pátracia služba

Múzeum SČK

www.redcross.skPRIHLÁŠKA
Možno sa Vám zdá, že 2 % z Vášho platu je málo, že to nikoho z biedy nevytrhne. No sú medzi nami ľudia, ktorým tieto Vaše 2 % pomôžu a budú Vám za ne veľmi vďační.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno/názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice Právna forma: Slovenský Červený kríž IČO: 00416193


Pomôžte nám pomáhať
FAETON © 2009