Prijmeme hlavnú kuchárku/kuchára + vedúca/i jedálne
a kuchárku
min. vyučených v odbore
na 8 hod., v pracovných dňoch
Pošlite: Žiadosť o prijatie do zamestnania a súhlas na spracovanie osobných údajov, profesijný životopis.
Info: Mgr.Kiselová, 0911 622 486

Zmena vstupu do budovy SČK
vchod do budovy z Bocatiovej ulice / za rohom/
Z dôvodu rekonštrukcie budovy prosíme o Vašu zhovievavosť vo vybavovaní požiadaviek
v nasledujúcich mesiacoch.

Študentská kvapka krvi
v termíne od 13.10. do 17.11. 2014,ak máte záujem zorganizovať mobilný odber krvi, kontaktujte nás

AKREDITOVANÉ KURZY, platné v krajinách EÚ
od organizácie uznávanej na celom svete

KURZ OPATROVANIA: zľavy pre nezamestnaných, pri opatrovaní člena rodiny, darcov krvi, skupiny ... pri zachovaní vysokej kvality, platba na splátky, literatúra bezplatne, osvedčenie v cene kurzu: slovensko-nemecké, slovensko-anglické

06.10.2014 o 15.30 na Komenského 19, vchod z Bocatiovej ulice

Tel.: 055/622 22 05, 0911 622 486

Doplnkový 34 hod. pre absolventov od roku 2001

Kurz nemčiny pre opatrovateľky: 2.10.2014 o 16.00 hod. v cene kurzu literatúra a CD

Nechajte si kurz preplatiť. Uchádzač o zamestnanie si môže zabezbečiť vzdelávanie aj z vlastnej iniciatívy. Po splnení podmienok Vám úrad práce môže uhradiť aj celý poplatok, informujte sa na ÚPSVaR.

KURZ ODBORNEJ SPOSOBILOSTI PRE PRÁCU S POTRAVINAMI: 20., 21. a 22. októbra 2014, 3x popoludní

KURZ PRVEJ POMOCI: 9. októbra 2014 / 24.09. 2014 zrušený/
Napíšte nám cez lištu Kontakt
Tel.: 055/622 22 05, 0911 622 486

16.07.2012
Darujte vzdelávanie svojim blízkym. Pýtajte si darčekovú kartu na kurz opatrovania, prvej pomoci a ďalších služieb.

16.07.2012
Poskytujeme bezplatné sociálne poradenstvo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, t.č. 055/6222205, e-mail: dss.ke@redcross.sk

DAJ PÁR DECI počas pracovnej doby

Ak máte záujem zorganizovať mobilný odber krvi, kontaktujte nás


PODPORTE DARCOVSTVO KRVI TRIČKOM informujte sa u nás, cez lištu Kontakt

Odberové miesta:
NTS SR, Trieda SNP 1
PO - PI: 07.00 - 17.00 hod.
HTO Nemocnica Šaca,
PO - PI, okrem utorka, 6.30 - 12.30 hod.Pátracia služba

Múzeum SČK

www.redcross.skPRIHLÁŠKA
Možno sa Vám zdá, že 2 % z Vášho platu je málo, že to nikoho z biedy nevytrhne. No sú medzi nami ľudia, ktorým tieto Vaše 2 % pomôžu a budú Vám za ne veľmi vďační.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno/názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice Právna forma: Slovenský Červený kríž IČO: 00416193


Pomôžte nám pomáhať
FAETON © 2009