21.11.2014
Poskytujeme bezplatné Špecializované sociálne poradenstvo osobám s ťažkým zdravotným postihnutím, t.č. 055/6222205, e-mail: dss.ke@redcross.sk

Vstup do budovy SČK
vchod do budovy z Bocatiovej ulice / za rohom/

AKREDITOVANÉ KURZY, platné v krajinách EÚ
od organizácie uznávanej na celom svete

KURZ OPATROVANIA: zľavy pre nezamestnaných, pri opatrovaní člena rodiny, darcov krvi, skupiny ... pri zachovaní vysokej kvality, platba na splátky, literatúra bezplatne, osvedčenie v cene kurzu: slovensko-nemecké, slovensko-anglické

Prvá prednáška 22. januára 2015 o 15.30, Komenského 19, 2 posch.

Tel.: 055/622 22 05, 0911 622 486

Doplnkový 34 hod. pre absolventov od roku 2001

Kurz nemčiny pre opatrovateľky: 21.januára 2015 o 15.45 hod, Komenského 19 v cene kurzu literatúra a CD

Nechajte si kurz preplatiť. Uchádzač o zamestnanie si môže zabezbečiť vzdelávanie aj z vlastnej iniciatívy. Po splnení podmienok Vám úrad práce môže uhradiť aj celý poplatok, informujte sa na ÚPSVaR.

KURZ ODBORNEJ SPOSOBILOSTI PRE PRÁCU S POTRAVINAMI: 19.,20. a 21. január 2015, 3x popoludní

KURZ PRVEJ POMOCI: 23.januára 2015
Napíšte nám cez lištu Kontakt
Tel.: 055/622 22 05, 0911 622 486

16.07.2012
Darujte svojim blízkym vzdelávanie, masáž ... Pýtajte si darčekovú kartu na kurz opatrovania, prvej pomoci a ďalších služieb.


PODPORTE DARCOVSTVO KRVI TRIČKOM informujte sa u nás, cez lištu Kontakt

Ak máte záujem zorganizovať mobilný odber krvi, kontaktujte nás

Odberové miesta:
NTS SR, Trieda SNP 1
PO - PI: 07.00 - 17.00 hod.
HTO Nemocnica Šaca,
PO - PI, okrem utorka, 6.30 - 12.30 hod.Pátracia služba

Múzeum SČK

www.redcross.skPRIHLÁŠKA
Možno sa Vám zdá, že 2 % z Vášho platu je málo, že to nikoho z biedy nevytrhne. No sú medzi nami ľudia, ktorým tieto Vaše 2 % pomôžu a budú Vám za ne veľmi vďační.

Údaje o prijímateľovi:
Obchodné meno/názov: Slovenský Červený kríž, územný spolok Košice – mesto
Sídlo: Komenského 19, 040 01 Košice Právna forma: Slovenský Červený kríž IČO: 00416193


Pomôžte nám pomáhať
FAETON © 2009